De school

Wij leven allen in een tijd, waarin wij ons bewust kunnen worden van de grote mogelijkheden van de mens. Het is tevens een tijd, waarin steeds meer mensen zich bewust worden van hun hooggevoeligheid en daardoor moeite hebben om goed met zichzelf en hun omgeving om te gaan.

Dikwijls spelen dezelfde patronen al vanaf de vroege jeugd een rol, zonder dat voldoende inzicht in deze patronen is ontstaan, maar het is mogelijk, om deze hooggevoeligheid als kracht te gaan gebruiken.

Dit betekent, dat wanneer wij hier beter mee willen leren omgaan, wij ons bewust moeten worden van de onverbrekelijke samenhang tussen lichaam, ziel en geest.

De school beoogt met haar opleiding de bewustwording te bewerkstelligen van- en het leren meester worden over- ingeschapen hogere vermogens, zoals aanvoelingsvermogen, heldervoelendheid, helderziendheid en helderweten.

Aan het eerste jaar is een getuigschrift verbonden.

Aan de voltooide opleiding is het Certificaat verbonden dat wordt uitgereikt aan diegenen die het examen 'werken met energie' en eventueel het tentamen anatomie/fysiologie met goed gevolg hebben afgelegd en de werkopdrachten over de syllabussen hebben ingeleverd.

Het eerste jaar van de opleiding zal óók mensen aanspreken die hun leven een positieve wending willen geven, maar niet streven naar het certificaat. Deelname aan het eerste jaar van de opleiding houdt dus niet de verplichting in, dat men ook deelneemt aan het examen!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.