De wetten van het Al

De Wetten van het Al zullen aan bod komen in de 1e module

De Wetten van het Al zoals ze behandeld en met elkaar besproken worden zijn:

Het principe van de Geest

Elk ‘Heelal’ is slechts ‘een gedachte’ in de eeuwige Geest. Het leven dat de mens leidt, is een product van zijn eigen geest.

Het principe van het Corresponderende

Wetten en verschijnselen corresponderen met elkaar op alle niveaus van het Bestaan. Begrijp je een kosmische wet op een lager niveau van het Bestaan, dan is deze ook van toepassing op de Macrokosmos volgens de wet: zo boven, zo beneden.

Het principe van de Vibraties

Alles vibreert. Alles is voortdurend in beweging. Als men zijn vibraties verhoogt, verhoogt men zijn bewustzijn en stijgt men van niveau naar niveau. De vraag is waarmee wij ons identificeren.

Het principe van de Polariteit

Heel het bestaan manifesteert zich in twee polen. Maar er is slechts een gradueel verschil, zoals warm en koud. Ook ‘God’ heeft twee polen: Alles en Niets.

Het principe van Oorzaak en Gevolg

De eerste Oorzaak is ‘GOD’. Dit principe houdt in: het totaal van ‘gevolgen’ van eerder geschapen ‘oorzaken’, het zgn. Karma. 

Het principe van het Geslacht

Op alle niveaus van het bestaan zijn mannelijke en vrouwelijke energieën werkzaam. Op lichamelijk niveau in de seksualiteit. Op zielsniveau als Wil en Verbeelding en op het Geestelijke niveau als het Scheppende en het Ontvangende. Elk mannelijk element is in potentie aanwezig in het vrouwelijke en omgekeerd. Alleen door beide elementen in de persoonlijkheid te integreren kan men evolueren.

Het principe van het Evenwicht

Alles, heel het bestaan, is onderworpen aan dit principe: eb en vloed, opkomst en verval, inademen en uitademen, schepping en verlossing.

Reacties zijn gesloten.