Eckhart Tolle

Eckhart Tolle, een van de meest toonaangevende spirituele leraren van deze tijd, heeft in deze incarnatie met diverse (psychische) problemen geworsteld totdat hij een bewustzijnstransformatie ervoer.
Hij ervaarde dat het vormloze bewustzijn van zijn wezen de identificatie met vorm en ego en het bijkomend lijden niet langer kon verdragen waardoor de illusie een tijdelijk grofstoffelijk personage te zijn voor eens en voor altijd werd doorzien. Vanaf dit moment is Eckhart niet meer in zijn eigen beleving afgescheiden van de totaliteit en heeft hij zijn heelheid omarmd. Hij is één met het leven in het hier en nu, leeft in verbondenheid en connectie met de totaliteit en is daarmee een mooi voorbeeld van het bewustzijn dat collectief in de mensheid aan het ontwaken is. Terwijl wij de restanten van het vorige bewustzijnsstadium van onze mensheid nog in meer of minder mate in de maatschappij gereflecteerd zien, is niets wat het lijkt. Het volgende stadium heeft zich reeds aangekondigd en wij zitten momenteel in een overgangsperiode. Wij doen er goed aan ons dit te beseffen en geen weerstand te bieden aan deze collectieve bewustzijnstransformatie. Twee boeken van Eckhart Tolle zullen behandeld worden door Paula Adelaar en Omar de Jong.

Reacties zijn gesloten.