Ontwikkeling van de Intuïtie

Ontwikkeling van de Intuïtie

Het werken met universele energie - dat een onderdeel is van de opleiding - is een prachtige manier om de overeenkomst te gaan begrijpen tussen onze aandoeningen, ons emotionele leven en ons denken.
Wij zullen tot de ontdekking komen, dat wij in staat zijn ons te verbinden met de oneindige levensenergie en zodoende onze levensomstandigheden kunnen wijzigen. Wij zullen dan eveneens tot het besef komen, dat we in staat zijn om helende energie aan anderen over te dragen door middel van handoplegging- een werkwijze die al zo oud is als de aarde zelf.

Dit betekent, dat men niet alleen helende energie overbrengt via handoplegging, maar dat zowel de cliënt als de behandelaar de overeenkomst gaan begrijpen tussen de aandoening en het emotionele leven. Op geestelijk niveau werken betekent, dat men egoloos kan werken vanuit de intuïtie.

Reacties zijn gesloten.