Opleiding

Het eerste jaar van de opleiding begint in oktober 2018 in Egmond-binnen, "Werken met energie 1" (je kunt kiezen tussen de zaterdag- of de zondaggroep), gevolgd door een 2e jaar "Werken met Energie 2" o.l.v. Paula Adelaar en diverse assistenten. De cursus wordt eens in de 2 á 3 weken gehouden op zaterdagen of zondagen. Kijk hier voor de cursusdetails.

Na het eerste cursusjaar begrijp je al veel van de werking van energie. Om het certificaat te verwerven dient men het 2e jaar te volgen.

Maximaal 10 deelnemers op de opleiding.

Voor diegenen die na het 1e jaar tot de conclusie zijn gekomen, dat zij het beroep van energetisch therapeut willen gaan uitoefenen, wordt het 2e jaar aangeboden waarin ook het energetiseren (het belevendigen van de chakra’s) aan bod komt. Ook individuele begeleiding behoort tot de mogelijkheden. Aan het eind van de opleiding ben je dan in staat dit beroep zelfstandig uit te oefenen, ofwel als aanvullende therapie in eigen beroep aan te wenden.
Aan de voltooide opleiding is het Certificaat verbonden, dat wordt uitgereikt aan diegenen die het examen ‘werken met energie’ en (eventueel het tentamen anatomie/fysiologie) met goed gevolg hebben afgelegd en de werkopdrachten over de syllabussen (die thuis gemaakt kunnen worden) hebben ingeleverd.
De opleiding zal ook mensen aanspreken die hun leven een positieve wending willen geven maar niet streven naar het certificaat. Deelname aan het eerste jaar van de opleiding houdt dus niet de verplichting in, dat men ook deelneemt aan het tweede jaar en/ of het examen!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.