Opleiding

Opleiding

De opleiding heeft een nieuwe vorm gekregen zodat de studenten in een kortere tijd hun certificaat kunnen behalen en geen twee jaar bezig hoeven te zijn. Na de 1e  module, wat één compleet lesjaar van 9 maanden  behelst, zowel praktisch als theoretisch, krijgt men een Getuigschrift deel 1 verstrekt.

Cursisten die na de eerste module van 18 lessen tot de conclusie zijn gekomen dat zij het beroep van energetisch therapeut willen gaan uitoefenen, krijgen een tweede module van 9 lessen aangeboden waarin ook het energetiseren (het belevendigen van de chakra’s) aan bod komt.

Na de tweede module, waarin voornamelijk het werken met energie wordt beoefend en  het energetiseren (een unieke methode om chakra’s te ontdoen van opgeslagen trauma’s) wordt een compleet Certificaat verstrekt. Ook wordt in deze module, een aantal dagdelen,  les gegeven in Anatomie/Fysiologie door Merel Kühbauch, onze docent voor dit onderdeel.  Deze derde module duurt 4 maanden en is geen verplichte module. Al met al kan je je Certificaat behalen in 11 maanden.

Ook individuele begeleiding behoort tot de mogelijkheden. Aan het eind van de opleiding ben je dan in staat dit beroep zelfstandig uit te oefenen, ofwel als aanvullende therapie in eigen beroep aan te wenden.

Aan de voltooide opleiding is het Certificaat verbonden, dat wordt uitgereikt aan diegenen die  het examen ‘werken met energie’ en (eventueel) het tentamen Anatomie/Fysiologie met goed gevolg hebben afgelegd en de werkopdracht over de 1e syllabus (die thuis gemaakt kan worden) hebben ingeleverd.

De opleiding zal ook mensen aanspreken die hun leven een positieve wending willen geven maar niet streven naar het certificaat. Deelname aan de eerste module van de opleiding houdt dus niet de verplichting in, dat men ook deelneemt aan het tweede module en/of het examen!

Toelatingseisen >

Reacties zijn gesloten.