Overzicht

Overzicht van de Modules

Module 1: Werken met Energie 1

 • Uitleg over de chakra’s in verband met de ontwikkelingsfasen en levensthema’s van de mens
 • Meditaties gericht op het vrijmaken en harmoniseren van de ervaringen uit het verleden
 • Leren werken met energie
 • Omgaan met hoog gevoeligheid
 • Bespreking van de literatuur waarvan uittreksels in de syllabus staan.

Beschrijving van module 1>

Tijdsduur: 18 lesdagen

Om de twee weken 1 lesdag met uitzondering van de decembermaand.

Module 2: Werken met Energie 2

 • Energetiseren van de chakra’s
 • Vervolg op het werken met energie
 • Bespreken van ziekte beelden, 2 dagdelen waar je cliënten mag/kan behandelen
 • Een aantal dagdelen les in Anatomie/Fysiologie door Merel Kühbauch, onze docent voor dit onderdeel

Beschrijving van module 2 >

Tijdsduur: 9 dagen

Om de 2 weken 1 lesdag

Huiswerk:

Het huiswerk bestaat uit het bestuderen van de syllabus en een werkopdracht die thuis gemaakt kan worden. Dit betreft de 1e module.

Voor de tweede module (9 lessen) bestaat het huiswerk eventueel (indien er geen vrijstelling voor gegeven is) uit het bestuderen van de syllabus Anatomie/Fysiologie die bij deze module wordt verstrekt.

N.B.

 • Vrijstelling voor Anatomie/Fysiologie geldt voor diegenen die kunnen aantonen dat zij dit vak al elders hebben behaald.
 • De lessen in de grondbeginselen van de Anatomie/Fysiologie vinden plaats op een aantal dagdelen tijdens reguliere cursusdagen.

Reacties zijn gesloten.