Overzicht

De opleiding bestaat uit 2 jaren: waarin 7 maanden les per jaar.

Eerste jaar:

Werken met energie I

 • Uitleg over de chakra’s ivm. de ontwikkelingsfasen en levensthema’s van de mens.
 • Het waarnemen en begrijpen van de structuur van de aura
 • Uitleg over hooggevoeligheid en hoe deze ondergeschikt te maken aan jouw wil.
 • Laten herkennen wat van jou is en wat van anderen.
 • Het overbrengen van helende energie
 • Meditaties

Tijdsduur: 14 dagen

1x per 2 á 3 weken les

Tweede jaar:

Werken met energie II

 • Energetiseren van de chakra’s.
 • Psychische achtergrond van kwalen
 • Bespreking van de literatuur
 • Werken met verfijnde energie
 • Ons eigen individuatieproces

Tijdsduur: 14 dagen

1x per 2 á 3 weken les

Huiswerk:

Voor de eerste 14 lessen bestaat het huiswerk uit het bestuderen van de 1e syllabus en een werkopdracht die thuis gemaakt kan worden.
Voor de tweede 14 lessen bestaat het huiswerk uit het bestuderen van de 2e syllabus, de verplichte literatuur en eventueel het huiswerk voor de lessen Anatomie/Fysiologie, voor degenen die geen vrijstelling hebben.
Bij deze lessen wordt ook een syllabus geleverd.

N.B. Vrijstelling voor Anatomie/Fysiologie geldt voor diegenen die kunnen aantonen, dat zij dit vak al elders hebben gedaan.
N.B. De lessen Anatomie/Fysiologie zijn verweven met de gewone lessen in het 2e jaar.