Examen

Algemene informatie

Aan het eind van de tweejarige opleiding wordt een examen afgenomen, dat bestaat uit 3 onderdelen.

  • een praktijkexamen
  • werkblad na het eerste jaar wat thuis gemaakt mag worden
  • tentamen anatomie en fysiologie, tenzij je vrijstelling hebt

Aan diegenen die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, wordt door de School een Certificaat uitgereikt.

De opleiding wordt door Paula Adelaar, met medewerking van af en toe een assistent, gegeven.