Voorwaarden

Tegelijk met de definitieve aanmelding voor het 1e jaar dient men een aanbetaling te doen van € 385 op postgiro NL 63 INGB 000 5559217, t.n.v. Fa. de Jong-Adelaar, Vrieswijk 183, 1852 VL Heiloo.

N.B. Deze aanbetaling kan men uiteraard van de totaalprijs aftrekken!

Na ontvangst van de aanbetaling volgt bevestiging van deelname en een routebeschrijving.