Werken met energie 1

bevat o.a. de volgende onderdelen:

het waarnemen en begrijpen van de structuur van de aura

Wij zijn meer dan ons grondstoffelijk lichaam. Om ons heen hebben wij fijnstoffelijke lichamen waarvan wij dikwijls het belang onderschatten. Wij kunnen deze subtielere lichamen waarnemen met onze handen en leren begrijpen.

het overbrengen van helende energie

Een prachtige manier om energie gewaar te worden is het tevoorschijn roepen van het vermogen tot heldervoelen. Als instrument hebben we hiervoor slechts onze handen nodig. Je zult ervaren dat het mogelijk is om de energievelden van een ander mens positief te beïnvloeden en universele helende energie over te dragen, ook op afstand!

endocriene klieren: functie en werking

Om de werking van deze klieren te stimuleren, doen we een aantal levendige oefeningen, waarbij we ons lichaam en onze stem gebruiken. De oefeningen zijn gemakkelijk te leren en geven bij regelmatige toepassing prachtige resultaten.

de werking van de chakra's in verband met het dagelijkse leven

Gedurende de opleiding worden alle chakra's met hun bijbehorende endocriene klieren en hun werking behandeld. Ons lichamelijke en Geestelijke welzijn hangt af van het op de juiste manier functioneren van de chakra's en de bijbehorende klieren. De bedoeling is dat chakra's als energetische krachtstromen realiteit worden in ons leven. Daarom doen we bij elk chakra een bijbehorende meditatie die energetisch werkt op dat chakra en lichaam en geest in hernieuwd evenwicht brengt.

oud-perzische concentratie- en visualisatieoefeningen

Dit zijn oefeningen voor de bewustwording van hogere vermogens: helder zien, helder-weten, telepathie, aanvoelingsvermogen en de intuïtie. Deze oefeningen vereisen geen bijzonder houding van het lichaam.
Tijdens de concentratieoefeningen en visualisatieoefeningen leer je op een unieke manier werken met de genezende kracht van kleuren.

levendige meditaties

Een jaar lang doen we actieve meditaties, waarbij je de gelegenheid krijgt oud zeer op te ruimen en lichaam, ziel en geest in evenwicht te brengen.

Biografie

Bij elke chakra hoort een levensfase. We bespreken de eerste drie leeftijdsfasen (dus nul tot 21 jaar). Dit is een genezend proces, dat dikwijls leidt tot het kunnen loslaten van (traumatische) gebeurtenissen uit zo'n fase.

Verfijning, toepassing en bewustwording

  • meditaties
  • concentratie- en visualisatieoefeningen
  • klinkerzingen

In mantra's en andere spirituele teksten staan de klinkers centraal. Elke klinker heeft een specifieke betekenis. Het is mogelijk om de energie van een klinker te ervaren. We zingen mantra's en klinkers op een bepaalde manier om de schildklier en de resonantieplekken in ons lichaam te stimuleren en daardoor ook het chakrasysteem van energie te voorzien.

een individuele sessie met de opleiding leidster

Het is mogelijk om tussentijds een individueel consult aan te vragen bij de opleiding leidster. Tijdens dit consult wordt duidelijk, waar je nog hulp nodig hebt in het werken met energie. Indien nodig, wordt adviserend opgetreden. Je krijgt dus individuele begeleiding bij het leren werken met energie.

De kosten voor dit consult bedragen €50. Het consult duurt ca. 2 uur

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.