Module 1: Werken met energie 1

Module 1: Werken met energie 1

bevat o.a. de volgende onderdelen:

 • het waarnemen en begrijpen van de structuur van de aura

Wij zijn méér dan ons grofstoffelijk lichaam. Om ons heen hebben wij fijnstoffelijke lichamen waarvan wij dikwijls het belang onderschatten. Wij kunnen deze subtielere lichamen waarnemen met onze handen en leren begrijpen, energetisch beïnvloeden en harmoniseren.

 • het overbrengen van helende energie

Een prachtige manier om energie gewaar te worden is het tevoorschijn roepen van het vermogen tot  heldervoelen. Als instrument hebben we hiervoor slechts onze handen nodig. Je zult ervaren dat het mogelijk is om de energievelden van een ander mens positief te beïnvloeden en universele helende energie over te dragen, ook op afstand!

 • Endocriene klieren pendanten van de chakra’s: functie en werking

Om de werking van deze klieren te stimuleren, doen we een aantal levendige oefeningen, waarbij we ons lichaam en onze stem gebruiken. De oefeningen zijn gemakkelijk te leren en geven bij regelmatige toepassing prachtige resultaten.

 • de werking van de chakra's in verband met het dagelijkse leven

Gedurende de opleiding worden alle chakra's met hun bijbehorende endocriene klieren en hun werking behandeld. Ons lichamelijke en Geestelijke welzijn hangt af van het op de juiste manier functioneren van de chakra's en de bijbehorende klieren. De bedoeling is dat chakra's als energetische krachtstromen realiteit worden in ons leven. Daarom doen we bij elk chakra een bijbehorende meditatie die energetisch werkt op dat chakra en lichaam en geest in hernieuwd evenwicht brengt.

 • oud-perzische concentratie- en visualisatieoefeningen

Dit zijn oefeningen voor de bewustwording van hogere vermogens: Helderzien, helderweten, helderhoren, helderruiken, telepathie, aanvoelingsvermogen en de intuïtie. Deze oefeningen vereisen geen bijzondere houding van het lichaam. Tijdens de concentratie- en visualisatieoefeningen leer je op een unieke manier werken met de genezende kracht van kleuren.

 • levendige meditaties

9 Maanden lang doen we actieve meditaties waarbij je de gelegenheid krijgt oud zeer op te ruimen en lichaam, ziel en geest in evenwicht te brengen.

 • Biografie

Bij elke chakra hoort een levensfase. We bespreken de eerste drie leeftijdsfasen (dus nul tot 21 jaar). Dit is een genezend proces, dat dikwijls leidt tot het kunnen loslaten van (traumatische) gebeurtenissen uit zo'n fase.

 • Verfijning, toepassing en bewustwording

Meditaties, concentratie- en visualisatieoefeningen en klinker zingen.In mantra’s en andere spirituele teksten staan de klinkers centraal. Elke klinker heeft een specifieke betekenis. Het is mogelijk om de energie van een klinker te ervaren. We zingen mantra’s en klinkers op een bepaalde manier om de schildklier en de resonantieplekken in ons lichaam te stimuleren en daardoor ook het chakrasysteem van energie te voorzien.

 • Meditaties op de grondtoon van de planeten

Alle planeten hebben een grondtoon die hoorbaar gemaakt kan worden. We proberen in contact te komen met het wezen van een planeet en daardoor met onszelf. Alle planeten zitten in ons. Denk aan je horoscoop.

 • Bespreking van de ‘rode draad’

Doel van deze bespreking is vat te krijgen op de belemmeringen en struikelblokken die wij bij herhaling tegenkomen in ons leven en te leren inzien dat deze ons uiteindelijk naar onze bestemming leiden.

 • De structuur  van het onbewuste

Wat verstaan wij onder het onbewuste? Hoe krijgen wij toegang tot dit reservoir? Over onze projecties, onze schaduw en onze dromen. Wat behelst het Individuatieproces? De zienswijze van Carl Gustav Jung.

 • Psychische achtergrond van kwalen en hun symptomen

Een deel van de verplichte literatuur wordt uitgebreid besproken. Op verschillende dagen worden er werkgroepjes gevormd en thema’s uitgewerkt waarna evaluatie met de gehele groep volgt. De thema’s die behandeld worden tijdens dit jaar concentreren zich op de invloed van de ouders in ons leven, verouderde gedachten- en gedragspatronen, de manieren waarop wij onze omgeving manipuleren of door onze omgeving gemanipuleerd worden en de overeenkomst/analogie tussen lichamelijke aandoeningen en emotionele achtergronden.

 • Bespreking van ons levensdoel

Hoe staan wij in het leven? Wat willen wij?

 • Analogisch denken

Het leren denken in analogieën betekent het ontdekken van de samenhang tussen lichaam, ziel en geest en de omstandigheden.

 • Een individuele sessie met de opleidingsdocente

Het is mogelijk om tussentijds via individuele consulten, tegen gereduceerd tarief, hulp te krijgen van de opleidingsdocente. Tijdens dit consult wordt duidelijk waar je nog meer hulp nodig hebt in het werken met energie. Indien nodig wordt adviserend opgetreden. Je krijgt dus individuele begeleiding bij het leren werken met energie. Het consult duurt ca. 1½ uur, kosten €50,-.

Reacties zijn gesloten.