Werken met energie 2

Energetiseren, meditaties, literatuur

verfijning van het werken met energie

Dit houdt in, dat je leert vanuit intuïtie te werken. Samen met het begrip van de achtergrond van kwalen levert dit een geheel nieuwe werkwijze op.

het energetiseren van de chakra's

Energetische activering van de chakra's is een unieke behandelmethode, waarbij eventuele trauma's uit het verleden op een liefdevolle manier losgeweekt worden en vervolgens verwerkt kunnen worden. Dit is zowel voor de cliënt als de behandelaar een actief proces.

psychische achtergrond van kwalen en hun symptomen

Een deel van de verplichte literatuur wordt uitgebreid besproken. Op verscheidene dagen worden er werkgroepjes gevormd en thema's uitgewerkt, waarna evaluatie met de gehele groep volgt. De thema's die behandeld zullen worden tijdens dit jaar concentreren zich op de invloed van de ouders in ons leven, verouderde gedachten- en gedragspatronen, de manier waarop wij onze omgeving manipuleren of door onze omgeving gemanipuleerd worden en de overeenkomst/analogie tussen lichamelijke aandoeningen en emotionele achtergronden.

bespreking van ons levensdoel

Hoe staan wij in het leven? Wat willen wij?

analogisch denken

Het leren denken in analogieën betekent het ontdekken van de samenhang tussen lichaam, ziel en geest en de omstandigheden.

vervolg op het werken met energie

Niet ieder ziekteverschijnsel kan op dezelfde manier behandeld worden.
Uitleg over deze ziektebeelden en hoe ze te behandelen.

vervolg van de visualisatieoefeningen

meditaties op de grondtoon van de planeten

Alle planeten hebben een grondtoon die hoorbaar gemaakt kan worden.
We proberen in contact te komen met het wezen van een planeet.

bespreking van de 'rode draad'

Doel van deze bespreking is vat te krijgen op de belemmeringen en struikelblokken die wij bij herhaling tegenkomen in ons leven en te leren inzien, dat deze ons uiteindelijk naar onze bestemming leiden.

de structuur van het onbewuste

Wat verstaan wij onder het onbewuste? Hoe krijgen wij toegang tot dit reservoir? Over onze projecties, onze schaduw en onze dromen. Wat behelst het Individualisatieproces? De zienswijze van Carl Gustav Jung.

Meditaties

vervolg energetiseren

magnetiseren

behandeling ziekte beelden

informatie over de beroepsethiek

richtlijnen voor het opzetten van een praktijk

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.